thanhdoi872 6/21/2023 9:24:49 PM

Có loại xịt dưỡng tóc nào giúp phục hồi,mềm mượt tóc k mọi ng nhỉ,

Cho e xin review với ak